osp kramskstrazpop

Ćwiczenia Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

W dniu 17 lutego br. w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Kramsku odbyły się otwarte warsztaty z udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej MDP.

W ćwiczeniach zorganizowanych przez naszą Jednostkę wzięły udział dzieci z terenu Gminy Kramsk oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z OSP Kramsk, OSP Grąblin. Celem warsztatów było nabycie wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym, postępowanie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia,ćwiczenia na fantomach,obsługi defibrylatora medycznego AED, korzystania z telefonów alarmowych 998,999,112 oraz umiejętność działania zespołowego przy prowadzeniu i organizowaniu akcji ratunkowej. Zajęcia prowadziła: ratownik medyczny Agata Dominiak wraz z ratownikiem KSRG OSP Kramsk dh Aleksandrą Tylkowską. Aby zdobyta wiedza nie uleciała dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy.