osp kramskstrazpop

Wyposażenie

Wyposażenie

WYPOSAŻENIE  BOJOWE

OCHOTNICZEJ  STRAŻY  POŻARNEJ  W  KRAMSKU

GBA 2,5/16 ? średni samochód ratowniczo ? gaśniczy   STAR ? MAN  z 2006 roku.

Kryptonim operacyjny  369[P]32 .

Na wyposażeniu  GBA 2,5/16  znajduje  się:

 • zbiornik  wodny  o  pojemności 2500 l
 • zbiornik  środka  pianotwórczego  o pojemności  250 l
 • 4  aparaty ODO
 • czujniki  bezruchu
 • wytwornica  pianowa
 • prądownica  pianowa
 • prądownica  TurboJet
 • prądownice  proste
 • węże  W 52
 • węże W 75
 • węże  ssawne 110
 • pompa  pływająca  Niagara
 • ręczne  zwijadło  linii  szybkiego  natarcia
 • smok, rozdzielacz, kurtyna wodna
 • pneumatyczny  maszt  oświetleniowy
 • zestaw  klocków  stabilizujących
 • nożyce  do cięcia  drutu
 • piły  do  cięcia  stali, betonu, drewna
 • agregat  prądotwórczy
 • pompa  szlamowa  HONDA
 • zestaw  ratownictwa  drogowego  HOLMATRO
 • zestaw PSP R1  ( torba, deska, szyny Kramera)
 • kamizelka  ewakuacyjna  KED
 • linka  ratownicza, linki  stalowe, pasy  transportowe
 • topór  ciężki, siekierki
 • Sorbent
 • lampki  ostrzegawcze
 • drabiny  nasadkowe
 • łopaty, widły, tłumice, szpadle, szczotki, bosak,
 • mostki  przejazdowe
 • latarki, radiostacje  nasobne

GCBA 6/32- ciężki  samochód  ratowniczo ? gaśniczy  Jelcz  315  z 1990 roku.

Kryptonim  operacyjny  369[P]31

Na  wyposażeniu  GCBA  6/32  znajduje  się:

 • zbiornik  środka  gaśniczego  o  pojemności  600 l
 • podstawowa  armatura  wodna  i  pianowa
 • autopompa  o  wydajności  3200 l/min
 • aparaty  powietrzne  ODO
 • drabiny  nasadkowe
 • węże  W 52
 • węże  W 75
 • węże  ssawne 110
 • zestaw  PSP R1 ( torba, deska, szyny Kramera)
 • agregat  prądotwórczy
 • linka  ratownicza, linki  stalowe, pasy  transportowe
 • lampki  ostrzegawcze
 • drabiny  nasadkowe
 • łopaty, widły, tłumice, szpadle, szczotki, bosak
 • mostki  przejazdowe
 • latarki, radiostacje  nasobne
 • prądownica  pianowa
 • prądownica  TurboJet
 • prądownice  proste

POMPA  SZLAMOWA  TYPU  ?S?    

Służy  do  pompowania  cieczy  zanieczyszczonych.

Wydajność  8000 l/min

     

MOTOPOMPY  POŻARNICZE  TYPU:

 • POLONIA PO5 

Motopompa  służąca  do  podawania  wody  pod  ciśnieniem.  Wydajność  pompy  800 l/min.

 • TOHATSU  V66CS

Motopompa  służąca  do  podawania  wody  pod  ciśnieniem.  Wydajność  nominalna  1700 l/min  przy  ciśnieniu  4 bar.  Tohatsu V66CS  ma trzy  nasady: ssawną   FI-110  oraz  dwie  tłoczne FI- 75.

MOTOPOMPA  PŁYWAJĄCA  TYPU ?NIAGARA?

  

Pompa  pływająca  służąca  do  pompowania  wody

POMPA  SZLAMOWA  ?HONDA?

   

Pompa  dopasowana  do  walki  ze  skutkami  nawałnic  i  powodzi.

ZESTAW  RATOWNICTWA  DROGOWEGO  TYPU:

 • ? HOLMATRO?

 

Narzędzie  hydrauliczne  typu ?Holmatro? zawiera  pompę PV 5 II stopniową,  węże  hydrauliczne  3m ,  nożyco  rozpieraki  CT 4120. 

 • ROZPIERACZ KOLUMNOWY ZE SPORNIKIEM PROGOWYM- Wykorzystywany jest do uwalniania osób uwięzionych w pojazdach w wyniku wypadków drogowych. Przy jego pomocy mozna np. rozeprzeć bądź podnieść fragment samochodu. Stosuję się go również do podnoszenia oraz przesuwania przedmiotów takich jak: betonowe bloki w zawalonych domach.
 • ZESTAW  BLOCZKÓW STABILIZUJĄCYCH

 

Służy do stabilizacji pojazdu w trakcie wykonywania działań ratowniczych.

 PIŁA  DO  CIĘCIA  STALI  I  BETONU

  

Służy  do  cięcia  rzeczy  ze  stali  i  betonu

 • PILARKA  ŁAŃCUCHOWA  DO  CIĘCIA  DREWNA

  

Pilarka  łańcuchowa  służąca  do  wycinki  drzew 

AGREGAT  PRĄDOTWÓRCZY:

    

Służący  do  samodzielnego  wytwarzania  energii  elektrycznej  dla  różnych  potrzeb ( siła  napędowa, światło  itp).

WENTYLATOR ODDYMIAJĄCY TYPU ?HONDA?

 

Przeznaczony  jest  do  stosowania  w akcjach  ratowniczo- gaśniczych  w  celu  wypchnięcia produktów   spalania  z  obiektów  objętych  pożarem, obniżenia  temperatury  gaszenia i bezpieczeństwa  pracy  strażaka.

SITO KOMINOWE

  

Służy  do  gaszenia pożarów  sadzy  w przewodach kominowych.

APARATY  POWIETRZNE  ?FENZY?  I  SYGNALIZATORY  BEZRUCHU

 

Służą  do  dostarczania  czystego  powietrza  w  odpowiedniej  ilości  pod  część  twarzową. Sygnalizator  bezruchu  wydaje  bardzo  głośny  sygnał,  jeśli  użytkownik  zostaje  unieruchomiony  lub  przestaje  się  ruszać, co  pozwala  na  dokładne  zlokalizowanie  miejsce  przebywania  ratownika.

ZESTAW  PSP  R1 ( torba  ratownicza, deska ortopedyczna, szyny  Kramera):

   

Zestaw  służący  do  udzielenia  pierwszej  pomocy  przedmedycznej.

ZESTAW SZYBKIEGO REAGOWANIA:

 • PRĄDOWNICE  TYPU  TURBO ORAZ UNIWERSALNE

 

Prądownice przeznaczone są wytwarzania wodnych strumieni zwartych i rozproszonych  na zakończeniu linii wężowych w samochodach gaśniczych oraz motopompach i szafkach hydrantowych.

 • PRĄDOWNICA WODNA Pwt-52

 

Przeznaczona jest do wytwarzania prądu wodnego zwartego lub rozproszonego.

 • PRĄDOWNICA PIANOWA

 

Przeznaczona jest do wytwarzania piany ciężkiej przy zastosowaniu środków pianotwórczych proteinowych i syntetycznych.

 • WYTWORNICA PIANOWA

 

Służy do wytwarzania i podawania strumienia gaśniczej piany średniej przy użyciu syntetycznych środków pianotwórczych.

 • ROZDZIELACZ KULOWY

  

Służy do rozdzielania strumieni wody z głównej części linii wężowej na dwie lub trzy linie.

 • WĘŻE  TŁOCZNE  W-52

 

Służą do podawania wody lub wodnego środka pianotwórczego od motopompy do prądownicy, z której wydobywa się uwolniony strumień gaśniczy o odpowiedniej zawartości, prędkości i ciśnieniu.

 • WĘŻE  TŁOCZNE  W-75

 

Wykorzystywane są do budowy linii głównych od nasad pomp do rozdzielaczy.

 • WĘŻE SSAWNE

 

Służą do połączenia nasady ssawnej pompy ze zbiornikiem wody, aby za ich pomocą pompa mogła pobierać wodę do celów gaśniczych.

 • NARZĘDZIA RĘCZNE :

ü  Łopaty, wiadra, szpadle, tłumice, szczotki

ü  Bosak

ü  Mostki przejazdowe

ü  Drabiny nasadkowe

ü  Lampki ostrzegawcze

ü  Latarki

ü  Radiostacje nasobne

ü  Pachołki ostrzegawcze

MIERNIK WIELOGAZOWY MULTI PRO-  Przenośny detektor Multi Pro w sposób jednoczesny i ciągły dokonuje pomiaru atmosfery na okoliczność obecności w niej najczęściej występujących w przemyśle i podczas gaszenia pożarów, niebezpiecznych gazów wybuchowych i toksycznych, takich jak: niedobór lub nadmiar tlenu, niebezpieczny poziom gazów i oparów wybuchowych, ekspozycja na tlenek węgla lub siarkowodór. 

MASZT  OŚWIETLENIOWY-

 • Zamontowany  w sposób trwały na pojazdach ratowniczo - gaśniczych

 

  

Służący  do  oświetlania  terenu  podczas  akcji  ratunkowych

URZĄDZENIA  STEROWANIA  PRACĄ  SYRENY  ALARMOWEJ:

 

Urządzenie  DSP ? 50BM  wraz  z  czujnikiem  faz  stanowi  zespół  sterowania  pracą  syreny  alarmowej.

 

Urządzenie  DTG -52 GSM -01  umożliwia  informowanie  strażaków  o  alarmie  w  jednostce  poprzez  wysyłanie  wiadomości  sms  na telefony  komórkowe.

UBRANIA  OCHRONNE  OSP  KRAMSK:

 • KOMBINEZON  NA  SZERSZENIE

   

Służy  do  swobodnego  działania  podczas  usuwania  gniazda  szerszeni, oraz  os.  Zabezpiecza  przed  ukąszeniami  owadów  całe  ciało  ratownika.

 • KOMBINEZON BIOLOGICZNO-CHEMICZNY- Zapewnia ratownikowi wysoką ochronę przed pyłem, cząstkami, włóknami. mgłą rozproszonej substancji oraz biologicznymi i chemicznymi substancjami niebezpiecznymi. 
 • UBRANIE STRAŻACKIE TYPU ?NOMEX?

    

Ubranie  bojowe  strażaka składające  się  z  kurtki  i  spodni. Posiada  właściwości  wodoszczelne,  wiatroodporne,  oddychające,  odporne  na   działanie  kwasów  i  zasad, niepalna,  nawet  w  wysokich  temperaturach  nie  topi  się i  nie  odkształca,  pozostaje  szczelna  dzięki  temu  chroni  skórę ratownika  przed  poparzeniami.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/klient.dhosting.pl/obslugawrob/ospkramsk.pl/public_html/templates/gk_magazine/html/com_k2/templates/default/item.php on line 136
Więcej w tej kategorii: « Struktura Statut »