osp kramskstrazpop

Historia

(W trakcie uzupełniania)

Historia OSP Kramsk  

WYKAZ POSZCZEGÓLNYCH DRUHÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ W ZARZĄDZIE I NIE TYLKO: 

1370

 

1886-1898 r.- Prezes - Milbrant z Nowego Czarkowa . Naczelnik- Makowski Julian z Kramska.      
            

Pierwsze mundury z płótna,sprzęt pożarniczy własny (łopaty,wiadra,widły). Zbiórki w domach prywatnych.       

 

1899-1911 r.- Prezes – Sztuba z Kramska . Naczelnik- Jankowski Julian z Kramska. Członkowie- Krysztofik z Dębicza , Szady Tadeusz , Bąk Andrzej z Kramska , Maciaszek Aleksander z Kramsk Pola. Kubsik Walenty – Stukol , Wróbel Antoni . Zakup sikawki ręcznej ,bosaków , haków , siekier , wiader.

1912-1917 r.- Prezes – Sztuba z Kramska . Naczelnicy- Jankowski Julian , Woziński , Krysztofik z Dębicza Majkowski , Rusin , Wróbel Józef , Dankowski Józef , Kozłowski , Szady Tadeusz , Bąk Andrzej , Paradziński    Władysław. Zakup  drugiej  sikawki . Bąk A.,Szady T.,Krysztofik zakupili działkę od p. Jankowskiego Juliana za pieniądze O.S.P.,gdyż nie można było sporządzić aktu prawnego na organizację i rozpoczęto budowę Strażnicy o wym.15x9m.            

1914 r. oddanie do użytku Strażnicy . Zaczęto organizować przedstawienia i zabawy . Przeniesiono sprzęt p-poż .

1915 r. zakupiono drewniany beczkowóz . 1916 r. kupno wozu konnego .

1917 r. powstanie Orkiestry Dętej – Kapelmistrz- Kolasiński Wacław (miejscowy organista ). Inicjatorami byli miejscowi muzykanci którzy rzucili hasło mieszkańcom - rzuć palenie a za zaoszczędzone pieniądze kupimy instrumenty-akcja powiodła się a efekty słychać do dnia dzisiejszego .

1918-1925 r. brak danych personalnych-

13711920 – 1930 r. Naczelnikiem zostaje Miastkowski Franciszek . Do działaczy dołączyli Bąk Józef i Henclewski Feliks- był on „kierowcą wraz z własnym pojazdem” , gdy syrena zawyła Jego konie po zaprzęgu ruszały pod  Remizę .

1923 r. pierwszy oficjalny występ Orkiestry Dętej – eliminacje powiatowe w Koninie.

1924 r. 1-sza nagroda Orkiestry – Warszawa – lira – jest  obecnie w Izbie Pamięci .

1926 r. Poznań ogólnopolskie eliminacje Orkiestr Dętych przy O.S.P. - pierwsza nagroda pieniężna . Ufundowanie sztandaru przez Szczęsnego Józefa (brat przyrodni Rusina Stanisława/młynarza/) , który przyjechał z Ameryki . W tym czasie adiutantami Naczelnika byli : Rusin Stanisław , Dankowski Julian , Rusin Leon , Dankowski Władysław .

13571926-1932 r.- Prezes ks. Mańkiewicz Józef .

1928 r.- Łódż – eliminacje wojewódzkie(Kramsk jest w woj.łódzkim) Orkiestra „wygrała” pierwsze miejsce – srebrną trąbkę (w rękach prywatnych).

1930 r. dołączyli Sagański Józef i Rusin Stanisław (młynarz).

 

Do 1937 r. brak danych .

1938-      r. - Prezes - Miastkowski Franciszek . Naczelnik - Rusin Stanisław.

06.10.1938 r. wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę części Remizy od strony wschodniej . Projektant i wykonawca Wieczorek Czesław .

1941- 1944 r.- Prezes – Szewczykowski Stanisław - otrzymano motorówkę .

1945- 1947 r.- Prezes – Wieczorek Leonard . Naczelnik – Rusin Stanisław .

13601948- 1952 r.- Prezes – ks. Nowak Jan . Naczelnik – Bąk Józef . 20.06.1948 r.-poświęcenie sztandaru(drugi).

1948 r.-zakup samochodu „Rensul”.Borkowski Stanisław – Sekretarz , Kozłowski Eugeniusz – Skarbnik , Grenda Eugenia – Kom. Rewizyjna .

 

 

 

13591952- 1953 r.- Prezes – Rusin Stanisław/młynarz/. Naczelnik- Bąk Józef , Michalak Franciszek , z-ca – Stefaniak  Kazimierz , Adamczyk Leopold , Sekretarz- Rymarowicz Stanisław , Członkowie – Kozłowski Zdzisław , Tylkowski Bolesław ,Marszałkiewicz Władysław , Adamczyk Kazimierz , Kozłowska Helena , Lupa Stanisław/nauczyciel/ Nowaczyk Ignacy , Walczak Henryk . Kierowca - Walczak Henryk . 1953 -1959r. Naczelnik – Wojciechowski Wincenty .Rozpoczęto dyskusję na temat remontu i budowy patrolówki .

 

 

13611954- 1956 r.- Prezes – Michalak Franciszek . Skarbnik – Leśniewski Czesław , Sekretarz – Tylkowski Zdzisław ,udzielają się: Tylkowski Bolesław . Kom.Rewizyjna: Dederko Henryk ,Lupa Stanisław , Szat Mieczysław , Sagański Zenon – Sekretarz .

24.10.1954 r. otrzymano sam. bojowy „Chevrolet”. Wykopano obok Remizy zbiornik p-poż. uszczelniony gliną . 

1957- 1958 r.- Prezes – Michalak Franciszek , V-ce Lupa Stanisław , Sekretarz – Sagański Zenon , Skarbnik – Leśniewski Czesław , Gospodarz – Sagański Józef. Gębka(Maciaszek) Zofia – Przew.Kom.Rew. Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę garażu, remont sali .

1959- 1962 r.- Prezes – Szewczykowski  Stanisław . Naczelnik – Gwożdzikiewicz Józef ,z-ca Szewczykowski Kazimierz , konserwator/kierowca – Skoczylas Edmund. Kom.Rew. - Gębka Zofia , Leśniewski Czesław , Tylkowski Zdzisław .

1959 r. - Tylkowski Bolesław zostaje Kapelmistrzem .

1959 r.- przywóz cegły pod budowę garaży .

1960 r. - powołanie komitetu budowy (Tretyn , Baniecki , Potrzebowski ).

05.02.1961 r. - oddanie do użytku garaży – finansowanie – środki własne , społeczeństwo, państwo .

1962 r. - zakupiono aparat filmowy , krzesła i stoły – powstaje kino - seanse środa i niedziela – pełna sala.

Kierownik kina - Bąk Józef . Operator – Starosta Zygmunt . 1962 r.- Naczelnik – Kurzawa Józef .

13621963- 1967 r.- Prezes – Stefaniak Kazimierz . Naczelnik – Wawrzyniak Stanisław . Remont dachu Wymalowano salę .

1964 r.- samochód – pęknięta rama .

1964 r.- Naczelnik – Wojciechowski Wincenty . 

08.12.1966 r.- pierwsze powojenne światło elektryczne w Kramsku ( przed 2-gą wojną św. światło było z młyna pp. Rusinów ).

1967 r.- remont patrolówki , montaż elektrycznej syreny alarmowej . Naprawa dachu . Zakup stołów (20 ) i krzeseł (117) i czapek (20).

13631968- 1972 r.- Prezes – Olkowski Rafał . Naczelnik – Szewczykowski Kazimierz , Sekretarz – Tylkowski Antoni Gospodarz – Wojciechowski Wincenty , członkowie Dębiński Wiktor , Starosta Zygmunt , Tylkowski Stanisław , Radoła Stanisław . Malowanie remizy . Likwidacja kina – mała frekwencja .

1970 r.- zorganizowano kółko muzyczne , zakupiono mundury wyjściowe (10 ). Naczelnik – Stefaniak Hieronim ,vice . Prezes - Wróbel Stanisław , Skarbnik – Błaszczyk Stefan , Gospodarz – Bilicki Czesław . Brak samochodu--transportu do pożarów udziela S.K.R. Kramsk .

23.05.1971 r.- otrzymano nowy samochód – kierowca Skoczylas Edward , ufundowano nowy sztandar .

1971 r.- stan techniczny remizy krytyczny . Doposażono bojówkę – topory(10) ,kpl.drabin , ubrania gumowe , mundury wyjściowe

(10).1973 r.- miejscowe władze chcą zabrać obiekt w swoje władanie .

1974 r.- remont zapadniętego dachu(Antas Józef , Starosta Zygmunt , Kamiński St., Radoła St.- inicjatorzy). 

1973- 1978 r.- Prezes – Brzuszczak Edward . 1975 r. Naczelnik – Zieliński Jan . Spłonął młyn w Kramsku -własność pp. Marii i Stanisława Rusinów . 

1978- 1987 r. -Prezes Adamczyk Stanisław  . Naczelnik – Górski Jan . Skarbnik – Błaszczyk Stefan . Sekretarz – Tylkowski Antoni . Gospodarz – Piasecki Czesław .

1979 r. Zmiana Sekretarza- Rusin Waldemar , Gosp. - Wojciechowski Czesław a następnie Niedzwiecki Henryk .

18 03.1979 r. podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji na budowę nowej Remizy .

31.12.1989 r. otrzymano zgodę na rozbudowę i modernizację pod nadzorem Gminy .

09.01.1980 r. Zarząd O.S.P. powołał honorowy komitet rozbudowy – Przew.Nowak Henryk (1-szy Sekretarz Komitetu Gminnego P.Z.P.R.) z-cy Naczelnik Gminy Karmowski Józef , Sekretarz U.G. Walczak Ryszard , Prezes O.S.P. Adamczyk Stanisław .

Maj 1980 r. przystąpiono do budowy zaplecza . Zorganizowano „trójki „ czynów społecznych na rzecz budowy Domu Strażaka .

19.02.1980 r. - kierowca Pawlak Zenon . 

Lipiec 1980 r. rozbiórka części starej Remizy budowa nowej . Inspektor nadzoru Wiśniewski Antonii .

1982 r. -v-ce Prezes Tylkowski Antonii , Naczelnik – Kurzawa Józef , z-ca –  Kuczmański Karol . Eliminacje Wojewódzkie Orkiestra zajmuje 2-gie miejsce .

1984 r. budynek postawiony w stanie surowym łącznie z dachem – największe zasługi przy budowie obiektu wnieśli : Adamczyk Stanisław (Prezes O.S.P.) , Wiktorski Kazimierz ( Dyr.P.Z.U.) ,Karmowski Józef (Naczelnik U.G. ) , Błaszczyk Stefan (Skarbnik O.S.P.) , Walczak Ryszard (Sekretarz U.G.) oraz poszczególni dh. naszej jednostki pracując w czynie społecznym na jej rzecz .

13631987 – 1994 r. - Prezes Olkowski Rafał . Naczelnik – Szewczwkowski Kazimierz . Sekretarz – Radoła Stanisław . Skarbnik – Myszczyński Henryk . Gospodarz – Gwożdzikiewicz Józef . Członek – Leszczak Tadeusz ,Rejniak Henryk . Wice Prezes – Tylkowski Antoni . 1988 r. c.d. modernizacji – wykończono piwnice , założono instalacje elektryczną i telefoniczną .

1989 r. - tynki w całym budynku , centralne ogrzewanie , istalacja wodno – kanalizacyjna , ciąg komunikacyjny – położono płytki , podłoga na dużej sali , otwarcie garaży .

1990 r. - poświęcenie Domu Strażaka , przeniosła się Biblioteka  oraz Gminny Ośrodek Kultury .

1991 r. Naczelnik – Górski Jan. Sekretarz -Walczak Janina . Skarbnik – Maciaszek Zofia . Gospodarz – Piechocki Aleksander . Kronikarz - Leszczak Tadeusz . Regulacja prawna gruntów i obiektu – sprawa sądowa (Urząd Gminy miał zakusy na grunty strażackie)wygrana przez O.S.P. . Założono księgi wieczyste – co było nasze pozostało przy nas (finał 08.12.1993r.)

26.05.1991 r. uroczystość 100 – lecia O.S.P. i 75 – lat Orkiestry – O.S.P. Odznaczone Złotym Znakiem Związku .

Oprócz jednostek i władz w uroczystości brał udział ks. biskup Lewandowski Czesław oraz ks. dziekan Łasa Antoni . Kapelmistrzem był Grzanka Tadeusz . Wymiana czapek  strażackich z okrągłych na rogatywki .

1992 r. -- wykonano tynki zewnętrzne – dofinansowanie U.G. .

1993 r. Skarbnik - Leszczak Sabina , Gospodarz – Olkowski Kazimierz .

1994 r. Sekretarz – Adamczyk Grzegorz . Kronikarz – Adamczyk Stanisław .

13641995 – 1997 r. - Prezes Tylkowski Antoni . Zakupiono dwie chłodziarki , dwie patelnie elektryczne ,dwie kuchnie węglowe . Powstał chór męski „Słowiki”pod kierownictwem  Nowaka Henryka .

1996 r. położono dywanik asfaltowy od strony wejścia- fundator U.G. . Zjazd wojewódzki O.S.P.-przybył z Z.G.O.S.P. dh.Pawlak Waldemar .

1997 r. - odmalowano hol , ubikacje . Rozpoczęto negocjacje o wstąpienie do Krajowego Systemu Ratownictwa . 

 

13651998 – 2001 r. Prezes Adamczyk Stanisław , v-ce Olkowski Rafał .  Naczelnik – Pawlak Zenon , z-ca Dzikowski Robert . Sekretarz- Górski Jan . Skarbnik – Leszczak Sabina . Gospodarz – Olkowski Kazimierz .Czł .- Tylkowski Antoni , Kuczmańsnk Karol . Odmalowano dużą salę i kuchnię .

28.02.1998 r. Walne Zebranie podjeło uchwałę o włączeniu jednostki do Krajowego Systemu Ratownictwa Technicznego .

01.06.1998 r.O.S.P. Kramsk zostaje włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego . 

 

13662001 – 2006 r. Prezes – Górski Jan . v-ce Olkowski Rafał .  Naczelnik – Gwożdzikiewicz Jan ,z-ca Dzikowski Zenon. Sekretarz – Adamczyk Grzegorz , Skarbnik – Leszczak Sabina . Gospodarz – Olkowski Kazimierz Założono nową podłogę na sali głównej . Zlikwidowano basen przed Remizą (Kramsk został uzbrojony w wodociąg ). Zmodernizowano garaże – położono płytki (wykonawstwo Górski Leszek) . 

 

 

 

13672006 – 2007 r. - Prezes Adamczyk Andrzej . v-ce Żabierek Marcin . Naczelnik – Tylkowski Juliusz . Sekretarz – Nowak Henryk . Skarbnik – Leszczak Sabina . Gospodarz – Olkowski Kazimierz . Komisja Rewizyjna :Przewodniczący – Dzikowski Zenon po nim Woziński Roman , Sekretarz – Rymarowicz Barbara , czł .Olejnik Maria , Rusin Andrzej . Wymieniono okna w sali głównej , uruchomiono salę komputerową we współpracy z U.E.

 

 

 

13682008 – 2010 r. Prezes Grochowski Dariusz . Zarząd bez zmian .Przystąpienie do Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia „.

05.02.2009 r. wstępne spotkanie Zarządu z Wójtem odnośnie modernizacji Domu Strażaka (środki finansowe w większości pozyskane będą z U.E. i jest warunek na 7 lat budynek przechodzi pod władanie U.G. a nazwa jego będzie Dom Pracy Twórczej . Założenia były piękne czasz  pokazał to inaczej . Czas modernizacji to czas wyborów samorządowych . Nowym Wójtem zostaje dotychczasowy Sekretarz U.G. p. Drop Józef . Budżet U.G. zostaje zweryfikowany następują cięcia a to też dotyczy Domu Strażaka . Z planów które były przyjęte odpada : osobne wejście do Izby Pamięci , wymiana instalacji c.o. ,ocieplenie budynku , wyposażenie kuchni w chłodnie i sprzęd potrzebny by mogła ona egzystować i.t.p.i.t.d. ??? - szkoda było pieniędzy (zdanie dh. z O.S.P. . Kramsk) . (Są to refleksje moje „Rusin Andrzej” następny Prezes ,który się z tymi problemami spotkał ) .

13692011 -       r. - Prezes Rusin Andrzej . v-ce – Nowak Henryk . Naczelnik – Tylkowski Juliusz . Z-ca- -Spychała Piotr . Sekretarz – Grochowski Dariusz . Skarbnik – Leszczak Sabina . Gospodarz – Karbowska Jadwiga . Czł . - Kazmierczak Dawid , Starosta Tomasz . Nastąpiły później zmiany w Zarządzie : 30.09.2011 r. z funkcji Naczelnika i z Zarządu zrezygnował dh. Tylkowski J. na to miejsce uchwałą Zarządu powołany został dh.Biegniewski Tomasz , 02.03.2012 r. z funkcji Sekretarza i z Zarządu zrezygnował dh. Grochowski Dariusz na to miejsce powołany uchwałą Zarządu został Adamczyk Grzegorz . 06.10.2012 r. z funkcji Naczelnika i członka Zarządu zrezygnował dh.Biegniewski Tomasz na to miejsce uchwałą Zarządu powołany został dh. Gwożdzikiewicz Jan . 10.02.2014 r. dh.Gwożdzikiewicz Jan zrezygnował z funkcji Naczelnika i czł. Zarządu na to stanowisko Zarząd uchwałą powołał  dh. Adamczyka Grzegorza jednocześnie powołując na Sekretarza Zarządu dh. Starostę Tomasza . Tyle spraw personalnych (po zmianach w Zarządzie widać że praca społeczna jest bardzo trudna , wymaga wiele poświęceń i własnego czasu nie każdego go na to stać i chwała TYM którzy go mają - przemyślenia po 4-ech latach pracy w Zarządzie). Nastąpiły ciężkie czasy dla Zarządu zwłaszcza dla Prezesa .Pracy bardzo dużo bo i modernizacja Remizy -wiązało się to z zmianą pierwotnego planu – zostały skreślone prace niezbędne do funkcjonowania Izby Pamięci i pomieszczenia Zarządu , prace wykonane na zapleczu kuchennym ograniczono do min.(brak chłodni i całego zaplecza kuchennego .Tylko położono płytki i to krzywo i pozostawiono zlewy bez montażu. Do tego 125-lecie O.S.P. i 95-lat istnienia Orkiestry oraz ufundowanie nowego sztandaru i wykonanie pomnika św. Floriana – takie są oczekiwania dh. a do pracy mało ich ??? .

Pisząc to w 2014 r. jak chce się to się zrobi . Może nie wyszło tak jak zaplanowałem ale udało się !!!.Dzięki za pomoc : dh.Piastkowskiemu Andrzejowi  - Prezesowi Powiatowemu O.S.P.R.P. za doradztwo i pilotowanie wykonania sztandaru (wzoru) ,dh. Pośpieszyńskiemu Andrzejowi (Komendatowi Gminnemu O.S.P.R.P.)za przygotowanie pododdziału  do godnego reprezentowania naszej jednostki w ceremonii poświęcenia sztandaru jak i prowadzenia całej uroczystości , dh. Grochowsikiemu Dariusz za prowadzenie całej uroczystości jako Dowódca pododdziałów, dh. wspierającemu Dąbrowskiemu Sławomirowi Przewodniczącemu Fundacji Sztandaru za aktywność i piękną mowę z okazji przekazania Sztandaru . Społeczności Sołectw : Kramsk ,Kramsk Pole , Kramsk Łazy , Kramsk Łęgi , Dębicz, Bilczew – za obfite dary na rzecz O.S.P. . Do tych darów dołączyli się indywidualni mieszkańcy naszego grodu i okolic , którzy indywidualnie wspierali tą incjatywę  : „gwożdzie” były od 500-300zł wykupiono ich aż  28 . Dzięki ofiarności społeczeństwa jak i zaangażowaniu druhów powstał pomnik św. Floriana ( dh. Tylkowski Antoni bardzo mnie mobilizował) , jest Izba Pamięci (mobilizacja dh.dh. Tylkowskiego Antoniego wraz z córką Aleksandrą oraz Stanisławy i Grzegorza Adamczyk którzy rzutem na taśmę przygotowali Izbę do otwarcia ) .Sztandar nowy też jest . By można było otworzyć IzbęPamięci należało zebrać i uporządkować dokumenty – długa i mozolna praca w której uczestniczyli : Aleksandra i Antoni Tylkowscy , Stanisław Adamczyk , Irena Jedlińska , Zofia Maciaszek , Andrzej Rusin .Podsumowanie w/w prac nastąpiło w maju 2012 r. podczas uroczystych obchodów 125 – lecia powstania naszej jednostki kiedy poświęcono Sztandar , pomnik i Izbę Pamięci . Uroczystość ta odbyła się już w nowym obiekcie:Oprawą duchową zajął się ks. Kasprzak Sławomir – Proboszcz naszej parafii wraz z Księżmi Prefektami .Zaszczycili nas swoją obecnością : Dolata Zbigniew , Tomaszewski Tadeusz – posłowie na Sejm R.P.,Nowak Andrzej – v-ce Starosta Koniński , Pałasz Kazimierz – Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego , Wiktorski Kazimierz – długoletni przyjaciel i sponsor – Prezes Zakładu Ubezpieczeń Uniqa Konin , Wróbel Maria i LeszczakBogumił – Radni Powiatu Konin , dh.dh.Piastkowski Andrzej – Prezes Z.P.O.S.P.R.P. Konin , z-ca Komendanta P.S.P.Konin- brygadier Zalewski Mirosław . Władze gminne O.S.P.R.P. Tomaszewski Tadeusz – Prezes , Pośpieszyński Andrzej – Komendant , poczty sztandarowe O.S.P. z terenu Gminy , delegacja  O.S.P. z Krzymowa , Wójt Gminy Kramsk p. Drop Józef wraz z Sekretarzem U.G. p. Kordyl Marią i Skarbnikiem U.G. p. Desecką Marią , Radni Gminy Kramsk oraz liczne grono przyjaciół i sympatyków naszej jednostki. Nie wszystkich sposób zapamiętać jeżeli kogoś pominąłem przepraszam i proszę o informację a dane uzupełnimy .  

Rok 2012 koniec modernizacji Domu Strażaka . Przystąpiono do uzbrajania obiektu by mógł on normalnie funkcjonować . Zakupiono sprzęt do kuchni : kuchnię gazową ,taboret gazowy , szafę chłodniczą , zrobiono chłodnę , przerobiono instalację elektryczną na potrzeby kuchni ( orginalna była źle obliczona i nie wytrzymywała obciążenia ) , piekarniki , zmywarko – wyparzarkę , stoły ze stali nierdzewnej , regały – ukłon do Rady Sołectwa Kramsk - przeznaczyli na ten cel 5000 zł. - bardzo nas wspomogli , zakupiono zastawę stołową wraz ze sztucami na 250 osób. Do sali głównej zakupiono nowe firany , ubikacje doposażono w sprzęt do higieny osobistej . Pomieszczenie „nowego” Zarządu doposażono w szafy jak i umeblowano całą kuchnię . Izba Pamięci – założono podłogę , pozyskano od Szkoły Podstawowej w Kramsku gabloty wiszące , zrobiono stoły wystawowe . Środki pieniężne pozyskano w własnym zakresie prowadząc dobrą politykę pieniężną dzięki dobrej pracy Zarządu – dzięki Wam za wytrwałość w dążeniu do celu . Wejście główne – schody przy dofinansowaniu Urzędu Gminy (50/50 %) wymieniono na nowe. Jest w realizacji naprawa dachu – finansuje U.G..

2014 r. .Po wielu trudach reaktywowano Młodzieżową Drużynę Pożarniczą – ważna sprawa będzie miał kto nas zastąpić – mają zapał a to bardzo ważne – są pod opieką dh. Aleksandry Tylkowskiej . Prace które zostały wykonane na przestrzeni 128 lat świadczą o zaangażowaniu zarówno Społeczeństwa i Druhów. W jedności siła . Sprawdza się stare powiedzenie strażackie -jeden za wszystkich wszyscy za jednego Opracowano na podstawie dokumentów znajdujących się w Izbie Pamięci , materiałów zebranych przez dh. Tylkowskiego Antoniego , księgi Protokołów Zarządu i własnych . Wszelkie nieprawidłowości wychwycone w tym opracowaniu proszę kierować do Zarządu O.S.P. Kramsk . Z poważaniem Rusin Andrzej – Prezes O.S.P.. Kramsk wrzesień 2014 r..

Telefony kontaktowe : Tylkowski Antoni /Przew.Sekcji Historycznej/- 506663959 ,Adamczyk Stanisława /Sekcja Historyczna/- 783406140 , Tylkowska Aleksandra / Sekcja Historyczna/ - 509396878 ,Adamczyk Grzegorz /Naczelnik/ - 781660115 , Rusin Andrzej /Prezes / - 699979171. 

Jeżeli Państwo posiadają materiały na temat osób i zdarzeń związanych z Gminą Kramsk prosimy o kontakt . 

{vimeo}85660717{/vimeo}

{vimeo}85661805{/vimeo}


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/klient.dhosting.pl/obslugawrob/ospkramsk.pl/public_html/templates/gk_magazine/html/com_k2/templates/default/item.php on line 136
Więcej w tej kategorii: « Statut 125-Lecie »