osp kramskstrazpop

Zebranie i ślubowanie MDP

W sobotę 3 stycznia w naszej jednostce odbyło się zebranie sprawozdawcze za 2014 rok oraz ślubowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Kramsk.

"Ta młodzież nie byłaby tutaj dzisiaj gdyby nie ludzie, którzy przez wiele lat działali na rzecz jednostki OSP Kramsk"-  tak rozpoczął swoje przemówienie Prezes dh Andrzej Rusin na dorocznym zebraniu sprawozdawczym i ślubowaniu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Kramsk. Podsumował równiez działalność jednostki za ubiegły rok, wyznaczył cele na rok obecny oraz złożył podziękowania i wręczył symboliczne satuetki  druhom i druhnom, którzy włożyli największy wkład osobisty do przygotowań jubileuszu 125-lecia obchodów naszej jednostki. Jednostka w ubiegłym roku wyjeżdżała do pożarów 29 razy, miejscowych zagrozeń 25.Brała w pożarach budynków, gaszeniu traw czy też brałą udział w działaniach ratowniczych przy podtopieniach oraz wypadkach drogowych. Poinformował naczelnik dh Grzegorz Adamczyk.

Date 3 stycznia 2015 roku zapamiętają na całe zycie dwunastu druhów Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, która przy obecności m.in. Presesa OSP dh Andzreja Rusina, Komendanta Gminnego ZOSP RP w Kramsku mł.brg Andrzeja Pospieszyńskiego, Presea Gminnego ZOSP RP w Kramsku dh Tadeusza Tomaszewskiego, wójta Gminy Józefa Dropa oraz zaproszonych rodziców, złożyła Slubowanie:

"Ślubuję ze wszystkich sił służyć naszej Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej ofiarną pracą w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przyczyniać się do ochrony życia i mienia jej obywateli oraz dorobku kulturalnego i materialnego przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Ślubuję przestrzegać Statusu OSP i Regulaminu MDP, pogłębiać wiedzę pożarniczą, postępować uczciwie, wykonywać sumiennie polecenia przełożonych i być wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej".