osp kramskstrazpop

125-Lecie

              Podczas naszego jubileuszu 125-lecia istnienia OChotniczej Straży Pożarnej Kramsk 7 maja 2012 r. na placu przed wyremontowaną remizą stanęły zaproszone poczty sztandarowe OSP z terenu gminy Kramsk oraz OSP Krzymów, orkiestra strażacka z kapelmistrzem Przemysławem Domagalskim na czele, druhowie biorący udział w uroczystości oraz zaproszeni goście.

            Przy dźwiękach orkiestry kolumna przemarszowała do miejscowego kościoła pw. Św Stanisława Biskupa Męczennika w Kramsku, gdzie proboszcz parafii ks. Sławomir Kasprzak odprawił mszę świętą w intencji strażaków. Podczas homilii padło wiele pięknych słów pod adresem strażaków oraz kilka milych słów pod adresem naszej jubilatki-orkiestry strażackiej, która obchodziła swoje 95-lecie. Podczas mszy swiętej dokonano poświęcenia sztandaru dla jednostki( to już trzeci sztandar), dla OSP ufunduwanego przez mieszkańców Kramska i okolic. Po zakończeniu mszy pododziały udały się pod budynek strażnicy, gdzie nastąpiło złożenie meldunku o gotowości do uroczystości prezesowi ZOP ZOSP RP w Koninie druhowi Andzejowi Piaskowskiemu. Meldunek złożył dowódca uroczystości dh Dariusz Grochowski, po czym nastąpiło podniesienie flagi państwowej na most. Prezes jednostki dh Andrzej Rusin powitał wszystkich przybyłych gości, wśród nich parlamentarzystów i przedstawicieli władz związkowych w osobach:

 • Zbigniew Dolata- poseł na sejm RP
 • Tadeusz Tomaszewski- poseł na sejm RP
 • Andrzej Piaskowski- prezes ZOP ZOSP RP w Koninie
 • Anrdzej Pospieszyński- komendant gminny ZOSP RP w Kramsku
 • bryg. Mirosław Zalewski- zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Koninie
 • Tadeusz Tomaszewski- prezes ZOGm ZOSP RP w Kramsku
 • Andrzej Nowak- wicestarosta powiatu konińskiego
 • Kazimierz Pałasz- radny sejmiku województwa wielkopolskiego
 • Maria Wróbel- radna powiatowa
 • Bogumił Leszczak- radny powiatowy
 • Józef Drop- wójt gminy Kramsk
 • Marek Lidźbiński- przewodniczący rady gminy Kramsk
 • ks. Sławomir Kasprzak- proboszcz parafii Kramsk
 • delegacje OSP z terenu gminy Kramsk
 • sponsorzy
 • mieszkańcy gminy i okolic

            W dalszej cześci przewodniczący Komitetu Fundacji Sztandaru Sławomir Dąbrowski odczytał historię powołania komitety, jego skład oraz pracę komitetu w celu ufundowania dla miejscowej jednostki nowego sztandaru. Akt nadania sztandaru dla OSP odczytał Prezes ZOP ZOSP RP w Koninie druh Andrzej Piaskowski. W tym miejscu poprzedni sztandar jednostki został zaprezentowany przed pododziałami po raz ostatni i został odprowadzony do nowo powstałej Izby Pamięci OSP. Zakup nowego sztandaru został umożliwiony dzięki wsparciu mieszkańców, strażaków oraz instytucji i firm, których przedstawiciele dokonali symbolicznego wbicia gwoździa z wymienieniem darczyńców. Przewodniczący ufundowania sztandaru dokonał wręczenia Prezesowi ZOP ZOSP RP Andrzejowi Piaskowskiemu, który dokonał wręczenia sztandaru pocztowi OSP Kramsk. Nowy sztandar jak przystało zgodnie z ceremoniałem został zaprezentowany przed pododziałami i mieszkańcami biorących udział w ceremoni. W dalszej części uroczystości przystąpiono do odsłonięcia pamiątkowej tablicy upamiętniającej założycieli jednostki w 125 rocznicę powstana OSP oraz w 30 rocznicę wmurowania kamienia węgielnego pod budowę obecnej remizy, oraz odsłonięcie figury świętego Floriana- patrona streażaków. Odsłonięcie figury i tablicy dokonali Wójt Gminy Józe Drop, przewodniczacy rady gminy Marek Lidźbiński oraz prezes ZOP ZOSP RP w Koninie druh Andrzej Piaskowski. W trakcie uroczystości zaproszeni goście zostali zaproszeni do odwiedzania nowo powstałej Izby Pamięci. Zwiedzający mogli zapoznać się z wieloma dokumentami, zdjęciami, materiałami mówiącymi o bogatej historii OSP Kramsk, orkiestry i miejscowości.

            Następnie wszyscy zebrani przemarszowali do miejscowego amfiteatru, na którym dokonano dalszej uroczystości oraz wręczono szczególnie zasłużonym druhom i druhnom odznaczeń związkowych.

 • " Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnicta" otrzymali: Bogumiała Leśniewska, Kazimierz Olkowski, Wacław Szurgot, Antoni Tylkowski
 • " Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa" otrzymali: Jakub Antas, Eugeniusz Janicki, Piotr Kołodziejczak, Karol Kuczymański, Jadwiga Niedźwiedzka, Maria Rusin
 • " Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pozarnictwa" wyróżnieni zostali następujący druhowie: Grzegorz Adamczyk, Stanisław Baranowski, Dariusz Grochowski, Jan Goździkiewicz, Sabina Leszczak, Henryk Nowak, Halina Olkowska, Andrzej Rusin, Juliusz Tylkowski
 • " Strażak Wzorowy" otrzymali młodzi druhowie za zaangażowanie w szeregach naszej jednostki: Sławomir Augustyniak, Tomasz Biegniewski, Maciej Radom, Piotr Spychała, Roman Woziński, Marcin Żabierek
 • " Wysługa Lat"- takie odznaczenie dostało kilkudziesięciu druhów, natomiast najdłuższy staż pracy w szeregach OSP Kramsk otrzymał druh Rafał Olkowski, który pracuje w jednostce już 65 lat. Kolejnymi druhami z najdłuższym 60 letnim stażem są druhowie: Tadeusz Leszczak, Zofia Maciaszek oraz Henryk Myszczyński. Kolejnym 50-letnim stażem mogą pochwalić się: Aleksander Piechocki, Ryszard Walczak. Za 45 letni staż otrzymał druh Stanisław Adamczyk. Za 40 letnią posługę dla pożarnictwa otrzymali: Jan Górski, Karol Kuczymański, Bogumiła Leśniewska, Jan Mikołajczyk. Za 35 lat otrzymali: Edward Gwóźdź, Zenon Pawlak, Wacław Szurgot. Za 30 lat otrzymali druhowie i druhny: Edmund Kołodziejczak, Jadwiga Niedźwiedzka, Henryk Nowak, Maria Rusin, Barbara Rymarowicz, Teresa Szurgot. Za 25 lat posługi otrzymali: Małgorzata Adamczyk, Jakub Antas, Marian Kołodziejczak, Piotr Kołodziejczak, Krzysztof Lesniewski. Za 20 lecie otrzymali: Robert Dzikowski, Eugeniusz Janicki, Piotr Leszczak, Sabina Leszczak, Kazimierz Olkowski, Albert Tylkowski. Za 15 lat otrzymali: Grzegorz Adamczyk, Stanisław Baranowski, Jan Goździkiewicz, Tomasz Starosta. Za 10 letni staż otrzymali:Sławomir Augustyniak, Dariusz Jaroszewski, Maria Olejnik, Juliusz Tylkowski, Marcin Żabierek. Za 5 lecie dla pożarnictwa otrzymali: Jarosław Adamczyk, Stanisława Adamczyk,Tomasz Biegniewski, Arkadiusz Goździkiewicz, Jadwiga Karbowska, Radosław Mirkiewicz, Ewelina Olejnik, Emilia Olejnik, Maciej Radom, Marek Rymarowicz, Piotr Spychała, Krzysztof Telesiński, Adam Wojciechowski, Roman Woziński.

            Nasza Ochotnicza Straż Pożarna posiada 82 druhów, z czego około trzydziestu jest włączonych do Jednostki Operacyjno- Technicznej. Druhowie odnotowują corocznie 80 wyjazdów do różnego rodzaju zdarzeń i pożarów, z czego najwięcej wyjazdów związanych z gaszeniem pożarów pokładów torfu. Również nasi druhowie strażacy wyjezdżają do soporo licznej interwencji podczas usuwania skutków wypadków drogowych na szlakach komunikacyjnych na terenie gminy Kramsk.

 

 

Czytaj dalej...

Historia

(W trakcie uzupełniania)

Historia OSP Kramsk  

WYKAZ POSZCZEGÓLNYCH DRUHÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ W ZARZĄDZIE I NIE TYLKO: 

1370

 

1886-1898 r.- Prezes - Milbrant z Nowego Czarkowa . Naczelnik- Makowski Julian z Kramska.      
            

Pierwsze mundury z płótna,sprzęt pożarniczy własny (łopaty,wiadra,widły). Zbiórki w domach prywatnych.       

 

1899-1911 r.- Prezes – Sztuba z Kramska . Naczelnik- Jankowski Julian z Kramska. Członkowie- Krysztofik z Dębicza , Szady Tadeusz , Bąk Andrzej z Kramska , Maciaszek Aleksander z Kramsk Pola. Kubsik Walenty – Stukol , Wróbel Antoni . Zakup sikawki ręcznej ,bosaków , haków , siekier , wiader.

1912-1917 r.- Prezes – Sztuba z Kramska . Naczelnicy- Jankowski Julian , Woziński , Krysztofik z Dębicza Majkowski , Rusin , Wróbel Józef , Dankowski Józef , Kozłowski , Szady Tadeusz , Bąk Andrzej , Paradziński    Władysław. Zakup  drugiej  sikawki . Bąk A.,Szady T.,Krysztofik zakupili działkę od p. Jankowskiego Juliana za pieniądze O.S.P.,gdyż nie można było sporządzić aktu prawnego na organizację i rozpoczęto budowę Strażnicy o wym.15x9m.            

1914 r. oddanie do użytku Strażnicy . Zaczęto organizować przedstawienia i zabawy . Przeniesiono sprzęt p-poż .

1915 r. zakupiono drewniany beczkowóz . 1916 r. kupno wozu konnego .

1917 r. powstanie Orkiestry Dętej – Kapelmistrz- Kolasiński Wacław (miejscowy organista ). Inicjatorami byli miejscowi muzykanci którzy rzucili hasło mieszkańcom - rzuć palenie a za zaoszczędzone pieniądze kupimy instrumenty-akcja powiodła się a efekty słychać do dnia dzisiejszego .

1918-1925 r. brak danych personalnych-

13711920 – 1930 r. Naczelnikiem zostaje Miastkowski Franciszek . Do działaczy dołączyli Bąk Józef i Henclewski Feliks- był on „kierowcą wraz z własnym pojazdem” , gdy syrena zawyła Jego konie po zaprzęgu ruszały pod  Remizę .

1923 r. pierwszy oficjalny występ Orkiestry Dętej – eliminacje powiatowe w Koninie.

1924 r. 1-sza nagroda Orkiestry – Warszawa – lira – jest  obecnie w Izbie Pamięci .

1926 r. Poznań ogólnopolskie eliminacje Orkiestr Dętych przy O.S.P. - pierwsza nagroda pieniężna . Ufundowanie sztandaru przez Szczęsnego Józefa (brat przyrodni Rusina Stanisława/młynarza/) , który przyjechał z Ameryki . W tym czasie adiutantami Naczelnika byli : Rusin Stanisław , Dankowski Julian , Rusin Leon , Dankowski Władysław .

13571926-1932 r.- Prezes ks. Mańkiewicz Józef .

1928 r.- Łódż – eliminacje wojewódzkie(Kramsk jest w woj.łódzkim) Orkiestra „wygrała” pierwsze miejsce – srebrną trąbkę (w rękach prywatnych).

1930 r. dołączyli Sagański Józef i Rusin Stanisław (młynarz).

 

Do 1937 r. brak danych .

1938-      r. - Prezes - Miastkowski Franciszek . Naczelnik - Rusin Stanisław.

06.10.1938 r. wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę części Remizy od strony wschodniej . Projektant i wykonawca Wieczorek Czesław .

1941- 1944 r.- Prezes – Szewczykowski Stanisław - otrzymano motorówkę .

1945- 1947 r.- Prezes – Wieczorek Leonard . Naczelnik – Rusin Stanisław .

13601948- 1952 r.- Prezes – ks. Nowak Jan . Naczelnik – Bąk Józef . 20.06.1948 r.-poświęcenie sztandaru(drugi).

1948 r.-zakup samochodu „Rensul”.Borkowski Stanisław – Sekretarz , Kozłowski Eugeniusz – Skarbnik , Grenda Eugenia – Kom. Rewizyjna .

 

 

 

13591952- 1953 r.- Prezes – Rusin Stanisław/młynarz/. Naczelnik- Bąk Józef , Michalak Franciszek , z-ca – Stefaniak  Kazimierz , Adamczyk Leopold , Sekretarz- Rymarowicz Stanisław , Członkowie – Kozłowski Zdzisław , Tylkowski Bolesław ,Marszałkiewicz Władysław , Adamczyk Kazimierz , Kozłowska Helena , Lupa Stanisław/nauczyciel/ Nowaczyk Ignacy , Walczak Henryk . Kierowca - Walczak Henryk . 1953 -1959r. Naczelnik – Wojciechowski Wincenty .Rozpoczęto dyskusję na temat remontu i budowy patrolówki .

 

 

13611954- 1956 r.- Prezes – Michalak Franciszek . Skarbnik – Leśniewski Czesław , Sekretarz – Tylkowski Zdzisław ,udzielają się: Tylkowski Bolesław . Kom.Rewizyjna: Dederko Henryk ,Lupa Stanisław , Szat Mieczysław , Sagański Zenon – Sekretarz .

24.10.1954 r. otrzymano sam. bojowy „Chevrolet”. Wykopano obok Remizy zbiornik p-poż. uszczelniony gliną . 

1957- 1958 r.- Prezes – Michalak Franciszek , V-ce Lupa Stanisław , Sekretarz – Sagański Zenon , Skarbnik – Leśniewski Czesław , Gospodarz – Sagański Józef. Gębka(Maciaszek) Zofia – Przew.Kom.Rew. Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę garażu, remont sali .

1959- 1962 r.- Prezes – Szewczykowski  Stanisław . Naczelnik – Gwożdzikiewicz Józef ,z-ca Szewczykowski Kazimierz , konserwator/kierowca – Skoczylas Edmund. Kom.Rew. - Gębka Zofia , Leśniewski Czesław , Tylkowski Zdzisław .

1959 r. - Tylkowski Bolesław zostaje Kapelmistrzem .

1959 r.- przywóz cegły pod budowę garaży .

1960 r. - powołanie komitetu budowy (Tretyn , Baniecki , Potrzebowski ).

05.02.1961 r. - oddanie do użytku garaży – finansowanie – środki własne , społeczeństwo, państwo .

1962 r. - zakupiono aparat filmowy , krzesła i stoły – powstaje kino - seanse środa i niedziela – pełna sala.

Kierownik kina - Bąk Józef . Operator – Starosta Zygmunt . 1962 r.- Naczelnik – Kurzawa Józef .

13621963- 1967 r.- Prezes – Stefaniak Kazimierz . Naczelnik – Wawrzyniak Stanisław . Remont dachu Wymalowano salę .

1964 r.- samochód – pęknięta rama .

1964 r.- Naczelnik – Wojciechowski Wincenty . 

08.12.1966 r.- pierwsze powojenne światło elektryczne w Kramsku ( przed 2-gą wojną św. światło było z młyna pp. Rusinów ).

1967 r.- remont patrolówki , montaż elektrycznej syreny alarmowej . Naprawa dachu . Zakup stołów (20 ) i krzeseł (117) i czapek (20).

13631968- 1972 r.- Prezes – Olkowski Rafał . Naczelnik – Szewczykowski Kazimierz , Sekretarz – Tylkowski Antoni Gospodarz – Wojciechowski Wincenty , członkowie Dębiński Wiktor , Starosta Zygmunt , Tylkowski Stanisław , Radoła Stanisław . Malowanie remizy . Likwidacja kina – mała frekwencja .

1970 r.- zorganizowano kółko muzyczne , zakupiono mundury wyjściowe (10 ). Naczelnik – Stefaniak Hieronim ,vice . Prezes - Wróbel Stanisław , Skarbnik – Błaszczyk Stefan , Gospodarz – Bilicki Czesław . Brak samochodu--transportu do pożarów udziela S.K.R. Kramsk .

23.05.1971 r.- otrzymano nowy samochód – kierowca Skoczylas Edward , ufundowano nowy sztandar .

1971 r.- stan techniczny remizy krytyczny . Doposażono bojówkę – topory(10) ,kpl.drabin , ubrania gumowe , mundury wyjściowe

(10).1973 r.- miejscowe władze chcą zabrać obiekt w swoje władanie .

1974 r.- remont zapadniętego dachu(Antas Józef , Starosta Zygmunt , Kamiński St., Radoła St.- inicjatorzy). 

1973- 1978 r.- Prezes – Brzuszczak Edward . 1975 r. Naczelnik – Zieliński Jan . Spłonął młyn w Kramsku -własność pp. Marii i Stanisława Rusinów . 

1978- 1987 r. -Prezes Adamczyk Stanisław  . Naczelnik – Górski Jan . Skarbnik – Błaszczyk Stefan . Sekretarz – Tylkowski Antoni . Gospodarz – Piasecki Czesław .

1979 r. Zmiana Sekretarza- Rusin Waldemar , Gosp. - Wojciechowski Czesław a następnie Niedzwiecki Henryk .

18 03.1979 r. podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji na budowę nowej Remizy .

31.12.1989 r. otrzymano zgodę na rozbudowę i modernizację pod nadzorem Gminy .

09.01.1980 r. Zarząd O.S.P. powołał honorowy komitet rozbudowy – Przew.Nowak Henryk (1-szy Sekretarz Komitetu Gminnego P.Z.P.R.) z-cy Naczelnik Gminy Karmowski Józef , Sekretarz U.G. Walczak Ryszard , Prezes O.S.P. Adamczyk Stanisław .

Maj 1980 r. przystąpiono do budowy zaplecza . Zorganizowano „trójki „ czynów społecznych na rzecz budowy Domu Strażaka .

19.02.1980 r. - kierowca Pawlak Zenon . 

Lipiec 1980 r. rozbiórka części starej Remizy budowa nowej . Inspektor nadzoru Wiśniewski Antonii .

1982 r. -v-ce Prezes Tylkowski Antonii , Naczelnik – Kurzawa Józef , z-ca –  Kuczmański Karol . Eliminacje Wojewódzkie Orkiestra zajmuje 2-gie miejsce .

1984 r. budynek postawiony w stanie surowym łącznie z dachem – największe zasługi przy budowie obiektu wnieśli : Adamczyk Stanisław (Prezes O.S.P.) , Wiktorski Kazimierz ( Dyr.P.Z.U.) ,Karmowski Józef (Naczelnik U.G. ) , Błaszczyk Stefan (Skarbnik O.S.P.) , Walczak Ryszard (Sekretarz U.G.) oraz poszczególni dh. naszej jednostki pracując w czynie społecznym na jej rzecz .

13631987 – 1994 r. - Prezes Olkowski Rafał . Naczelnik – Szewczwkowski Kazimierz . Sekretarz – Radoła Stanisław . Skarbnik – Myszczyński Henryk . Gospodarz – Gwożdzikiewicz Józef . Członek – Leszczak Tadeusz ,Rejniak Henryk . Wice Prezes – Tylkowski Antoni . 1988 r. c.d. modernizacji – wykończono piwnice , założono instalacje elektryczną i telefoniczną .

1989 r. - tynki w całym budynku , centralne ogrzewanie , istalacja wodno – kanalizacyjna , ciąg komunikacyjny – położono płytki , podłoga na dużej sali , otwarcie garaży .

1990 r. - poświęcenie Domu Strażaka , przeniosła się Biblioteka  oraz Gminny Ośrodek Kultury .

1991 r. Naczelnik – Górski Jan. Sekretarz -Walczak Janina . Skarbnik – Maciaszek Zofia . Gospodarz – Piechocki Aleksander . Kronikarz - Leszczak Tadeusz . Regulacja prawna gruntów i obiektu – sprawa sądowa (Urząd Gminy miał zakusy na grunty strażackie)wygrana przez O.S.P. . Założono księgi wieczyste – co było nasze pozostało przy nas (finał 08.12.1993r.)

26.05.1991 r. uroczystość 100 – lecia O.S.P. i 75 – lat Orkiestry – O.S.P. Odznaczone Złotym Znakiem Związku .

Oprócz jednostek i władz w uroczystości brał udział ks. biskup Lewandowski Czesław oraz ks. dziekan Łasa Antoni . Kapelmistrzem był Grzanka Tadeusz . Wymiana czapek  strażackich z okrągłych na rogatywki .

1992 r. -- wykonano tynki zewnętrzne – dofinansowanie U.G. .

1993 r. Skarbnik - Leszczak Sabina , Gospodarz – Olkowski Kazimierz .

1994 r. Sekretarz – Adamczyk Grzegorz . Kronikarz – Adamczyk Stanisław .

13641995 – 1997 r. - Prezes Tylkowski Antoni . Zakupiono dwie chłodziarki , dwie patelnie elektryczne ,dwie kuchnie węglowe . Powstał chór męski „Słowiki”pod kierownictwem  Nowaka Henryka .

1996 r. położono dywanik asfaltowy od strony wejścia- fundator U.G. . Zjazd wojewódzki O.S.P.-przybył z Z.G.O.S.P. dh.Pawlak Waldemar .

1997 r. - odmalowano hol , ubikacje . Rozpoczęto negocjacje o wstąpienie do Krajowego Systemu Ratownictwa . 

 

13651998 – 2001 r. Prezes Adamczyk Stanisław , v-ce Olkowski Rafał .  Naczelnik – Pawlak Zenon , z-ca Dzikowski Robert . Sekretarz- Górski Jan . Skarbnik – Leszczak Sabina . Gospodarz – Olkowski Kazimierz .Czł .- Tylkowski Antoni , Kuczmańsnk Karol . Odmalowano dużą salę i kuchnię .

28.02.1998 r. Walne Zebranie podjeło uchwałę o włączeniu jednostki do Krajowego Systemu Ratownictwa Technicznego .

01.06.1998 r.O.S.P. Kramsk zostaje włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego . 

 

13662001 – 2006 r. Prezes – Górski Jan . v-ce Olkowski Rafał .  Naczelnik – Gwożdzikiewicz Jan ,z-ca Dzikowski Zenon. Sekretarz – Adamczyk Grzegorz , Skarbnik – Leszczak Sabina . Gospodarz – Olkowski Kazimierz Założono nową podłogę na sali głównej . Zlikwidowano basen przed Remizą (Kramsk został uzbrojony w wodociąg ). Zmodernizowano garaże – położono płytki (wykonawstwo Górski Leszek) . 

 

 

 

13672006 – 2007 r. - Prezes Adamczyk Andrzej . v-ce Żabierek Marcin . Naczelnik – Tylkowski Juliusz . Sekretarz – Nowak Henryk . Skarbnik – Leszczak Sabina . Gospodarz – Olkowski Kazimierz . Komisja Rewizyjna :Przewodniczący – Dzikowski Zenon po nim Woziński Roman , Sekretarz – Rymarowicz Barbara , czł .Olejnik Maria , Rusin Andrzej . Wymieniono okna w sali głównej , uruchomiono salę komputerową we współpracy z U.E.

 

 

 

13682008 – 2010 r. Prezes Grochowski Dariusz . Zarząd bez zmian .Przystąpienie do Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia „.

05.02.2009 r. wstępne spotkanie Zarządu z Wójtem odnośnie modernizacji Domu Strażaka (środki finansowe w większości pozyskane będą z U.E. i jest warunek na 7 lat budynek przechodzi pod władanie U.G. a nazwa jego będzie Dom Pracy Twórczej . Założenia były piękne czasz  pokazał to inaczej . Czas modernizacji to czas wyborów samorządowych . Nowym Wójtem zostaje dotychczasowy Sekretarz U.G. p. Drop Józef . Budżet U.G. zostaje zweryfikowany następują cięcia a to też dotyczy Domu Strażaka . Z planów które były przyjęte odpada : osobne wejście do Izby Pamięci , wymiana instalacji c.o. ,ocieplenie budynku , wyposażenie kuchni w chłodnie i sprzęd potrzebny by mogła ona egzystować i.t.p.i.t.d. ??? - szkoda było pieniędzy (zdanie dh. z O.S.P. . Kramsk) . (Są to refleksje moje „Rusin Andrzej” następny Prezes ,który się z tymi problemami spotkał ) .

13692011 -       r. - Prezes Rusin Andrzej . v-ce – Nowak Henryk . Naczelnik – Tylkowski Juliusz . Z-ca- -Spychała Piotr . Sekretarz – Grochowski Dariusz . Skarbnik – Leszczak Sabina . Gospodarz – Karbowska Jadwiga . Czł . - Kazmierczak Dawid , Starosta Tomasz . Nastąpiły później zmiany w Zarządzie : 30.09.2011 r. z funkcji Naczelnika i z Zarządu zrezygnował dh. Tylkowski J. na to miejsce uchwałą Zarządu powołany został dh.Biegniewski Tomasz , 02.03.2012 r. z funkcji Sekretarza i z Zarządu zrezygnował dh. Grochowski Dariusz na to miejsce powołany uchwałą Zarządu został Adamczyk Grzegorz . 06.10.2012 r. z funkcji Naczelnika i członka Zarządu zrezygnował dh.Biegniewski Tomasz na to miejsce uchwałą Zarządu powołany został dh. Gwożdzikiewicz Jan . 10.02.2014 r. dh.Gwożdzikiewicz Jan zrezygnował z funkcji Naczelnika i czł. Zarządu na to stanowisko Zarząd uchwałą powołał  dh. Adamczyka Grzegorza jednocześnie powołując na Sekretarza Zarządu dh. Starostę Tomasza . Tyle spraw personalnych (po zmianach w Zarządzie widać że praca społeczna jest bardzo trudna , wymaga wiele poświęceń i własnego czasu nie każdego go na to stać i chwała TYM którzy go mają - przemyślenia po 4-ech latach pracy w Zarządzie). Nastąpiły ciężkie czasy dla Zarządu zwłaszcza dla Prezesa .Pracy bardzo dużo bo i modernizacja Remizy -wiązało się to z zmianą pierwotnego planu – zostały skreślone prace niezbędne do funkcjonowania Izby Pamięci i pomieszczenia Zarządu , prace wykonane na zapleczu kuchennym ograniczono do min.(brak chłodni i całego zaplecza kuchennego .Tylko położono płytki i to krzywo i pozostawiono zlewy bez montażu. Do tego 125-lecie O.S.P. i 95-lat istnienia Orkiestry oraz ufundowanie nowego sztandaru i wykonanie pomnika św. Floriana – takie są oczekiwania dh. a do pracy mało ich ??? .

Pisząc to w 2014 r. jak chce się to się zrobi . Może nie wyszło tak jak zaplanowałem ale udało się !!!.Dzięki za pomoc : dh.Piastkowskiemu Andrzejowi  - Prezesowi Powiatowemu O.S.P.R.P. za doradztwo i pilotowanie wykonania sztandaru (wzoru) ,dh. Pośpieszyńskiemu Andrzejowi (Komendatowi Gminnemu O.S.P.R.P.)za przygotowanie pododdziału  do godnego reprezentowania naszej jednostki w ceremonii poświęcenia sztandaru jak i prowadzenia całej uroczystości , dh. Grochowsikiemu Dariusz za prowadzenie całej uroczystości jako Dowódca pododdziałów, dh. wspierającemu Dąbrowskiemu Sławomirowi Przewodniczącemu Fundacji Sztandaru za aktywność i piękną mowę z okazji przekazania Sztandaru . Społeczności Sołectw : Kramsk ,Kramsk Pole , Kramsk Łazy , Kramsk Łęgi , Dębicz, Bilczew – za obfite dary na rzecz O.S.P. . Do tych darów dołączyli się indywidualni mieszkańcy naszego grodu i okolic , którzy indywidualnie wspierali tą incjatywę  : „gwożdzie” były od 500-300zł wykupiono ich aż  28 . Dzięki ofiarności społeczeństwa jak i zaangażowaniu druhów powstał pomnik św. Floriana ( dh. Tylkowski Antoni bardzo mnie mobilizował) , jest Izba Pamięci (mobilizacja dh.dh. Tylkowskiego Antoniego wraz z córką Aleksandrą oraz Stanisławy i Grzegorza Adamczyk którzy rzutem na taśmę przygotowali Izbę do otwarcia ) .Sztandar nowy też jest . By można było otworzyć IzbęPamięci należało zebrać i uporządkować dokumenty – długa i mozolna praca w której uczestniczyli : Aleksandra i Antoni Tylkowscy , Stanisław Adamczyk , Irena Jedlińska , Zofia Maciaszek , Andrzej Rusin .Podsumowanie w/w prac nastąpiło w maju 2012 r. podczas uroczystych obchodów 125 – lecia powstania naszej jednostki kiedy poświęcono Sztandar , pomnik i Izbę Pamięci . Uroczystość ta odbyła się już w nowym obiekcie:Oprawą duchową zajął się ks. Kasprzak Sławomir – Proboszcz naszej parafii wraz z Księżmi Prefektami .Zaszczycili nas swoją obecnością : Dolata Zbigniew , Tomaszewski Tadeusz – posłowie na Sejm R.P.,Nowak Andrzej – v-ce Starosta Koniński , Pałasz Kazimierz – Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego , Wiktorski Kazimierz – długoletni przyjaciel i sponsor – Prezes Zakładu Ubezpieczeń Uniqa Konin , Wróbel Maria i LeszczakBogumił – Radni Powiatu Konin , dh.dh.Piastkowski Andrzej – Prezes Z.P.O.S.P.R.P. Konin , z-ca Komendanta P.S.P.Konin- brygadier Zalewski Mirosław . Władze gminne O.S.P.R.P. Tomaszewski Tadeusz – Prezes , Pośpieszyński Andrzej – Komendant , poczty sztandarowe O.S.P. z terenu Gminy , delegacja  O.S.P. z Krzymowa , Wójt Gminy Kramsk p. Drop Józef wraz z Sekretarzem U.G. p. Kordyl Marią i Skarbnikiem U.G. p. Desecką Marią , Radni Gminy Kramsk oraz liczne grono przyjaciół i sympatyków naszej jednostki. Nie wszystkich sposób zapamiętać jeżeli kogoś pominąłem przepraszam i proszę o informację a dane uzupełnimy .  

Rok 2012 koniec modernizacji Domu Strażaka . Przystąpiono do uzbrajania obiektu by mógł on normalnie funkcjonować . Zakupiono sprzęt do kuchni : kuchnię gazową ,taboret gazowy , szafę chłodniczą , zrobiono chłodnę , przerobiono instalację elektryczną na potrzeby kuchni ( orginalna była źle obliczona i nie wytrzymywała obciążenia ) , piekarniki , zmywarko – wyparzarkę , stoły ze stali nierdzewnej , regały – ukłon do Rady Sołectwa Kramsk - przeznaczyli na ten cel 5000 zł. - bardzo nas wspomogli , zakupiono zastawę stołową wraz ze sztucami na 250 osób. Do sali głównej zakupiono nowe firany , ubikacje doposażono w sprzęt do higieny osobistej . Pomieszczenie „nowego” Zarządu doposażono w szafy jak i umeblowano całą kuchnię . Izba Pamięci – założono podłogę , pozyskano od Szkoły Podstawowej w Kramsku gabloty wiszące , zrobiono stoły wystawowe . Środki pieniężne pozyskano w własnym zakresie prowadząc dobrą politykę pieniężną dzięki dobrej pracy Zarządu – dzięki Wam za wytrwałość w dążeniu do celu . Wejście główne – schody przy dofinansowaniu Urzędu Gminy (50/50 %) wymieniono na nowe. Jest w realizacji naprawa dachu – finansuje U.G..

2014 r. .Po wielu trudach reaktywowano Młodzieżową Drużynę Pożarniczą – ważna sprawa będzie miał kto nas zastąpić – mają zapał a to bardzo ważne – są pod opieką dh. Aleksandry Tylkowskiej . Prace które zostały wykonane na przestrzeni 128 lat świadczą o zaangażowaniu zarówno Społeczeństwa i Druhów. W jedności siła . Sprawdza się stare powiedzenie strażackie -jeden za wszystkich wszyscy za jednego Opracowano na podstawie dokumentów znajdujących się w Izbie Pamięci , materiałów zebranych przez dh. Tylkowskiego Antoniego , księgi Protokołów Zarządu i własnych . Wszelkie nieprawidłowości wychwycone w tym opracowaniu proszę kierować do Zarządu O.S.P. Kramsk . Z poważaniem Rusin Andrzej – Prezes O.S.P.. Kramsk wrzesień 2014 r..

Telefony kontaktowe : Tylkowski Antoni /Przew.Sekcji Historycznej/- 506663959 ,Adamczyk Stanisława /Sekcja Historyczna/- 783406140 , Tylkowska Aleksandra / Sekcja Historyczna/ - 509396878 ,Adamczyk Grzegorz /Naczelnik/ - 781660115 , Rusin Andrzej /Prezes / - 699979171. 

Jeżeli Państwo posiadają materiały na temat osób i zdarzeń związanych z Gminą Kramsk prosimy o kontakt . 

{vimeo}85660717{/vimeo}

{vimeo}85661805{/vimeo}

Czytaj dalej...

Wyposażenie

Wyposażenie

WYPOSAŻENIE  BOJOWE

OCHOTNICZEJ  STRAŻY  POŻARNEJ  W  KRAMSKU

GBA 2,5/16 ? średni samochód ratowniczo ? gaśniczy   STAR ? MAN  z 2006 roku.

Kryptonim operacyjny  369[P]32 .

Na wyposażeniu  GBA 2,5/16  znajduje  się:

 • zbiornik  wodny  o  pojemności 2500 l
 • zbiornik  środka  pianotwórczego  o pojemności  250 l
 • 4  aparaty ODO
 • czujniki  bezruchu
 • wytwornica  pianowa
 • prądownica  pianowa
 • prądownica  TurboJet
 • prądownice  proste
 • węże  W 52
 • węże W 75
 • węże  ssawne 110
 • pompa  pływająca  Niagara
 • ręczne  zwijadło  linii  szybkiego  natarcia
 • smok, rozdzielacz, kurtyna wodna
 • pneumatyczny  maszt  oświetleniowy
 • zestaw  klocków  stabilizujących
 • nożyce  do cięcia  drutu
 • piły  do  cięcia  stali, betonu, drewna
 • agregat  prądotwórczy
 • pompa  szlamowa  HONDA
 • zestaw  ratownictwa  drogowego  HOLMATRO
 • zestaw PSP R1  ( torba, deska, szyny Kramera)
 • kamizelka  ewakuacyjna  KED
 • linka  ratownicza, linki  stalowe, pasy  transportowe
 • topór  ciężki, siekierki
 • Sorbent
 • lampki  ostrzegawcze
 • drabiny  nasadkowe
 • łopaty, widły, tłumice, szpadle, szczotki, bosak,
 • mostki  przejazdowe
 • latarki, radiostacje  nasobne

GCBA 6/32- ciężki  samochód  ratowniczo ? gaśniczy  Jelcz  315  z 1990 roku.

Kryptonim  operacyjny  369[P]31

Na  wyposażeniu  GCBA  6/32  znajduje  się:

 • zbiornik  środka  gaśniczego  o  pojemności  600 l
 • podstawowa  armatura  wodna  i  pianowa
 • autopompa  o  wydajności  3200 l/min
 • aparaty  powietrzne  ODO
 • drabiny  nasadkowe
 • węże  W 52
 • węże  W 75
 • węże  ssawne 110
 • zestaw  PSP R1 ( torba, deska, szyny Kramera)
 • agregat  prądotwórczy
 • linka  ratownicza, linki  stalowe, pasy  transportowe
 • lampki  ostrzegawcze
 • drabiny  nasadkowe
 • łopaty, widły, tłumice, szpadle, szczotki, bosak
 • mostki  przejazdowe
 • latarki, radiostacje  nasobne
 • prądownica  pianowa
 • prądownica  TurboJet
 • prądownice  proste

POMPA  SZLAMOWA  TYPU  ?S?    

Służy  do  pompowania  cieczy  zanieczyszczonych.

Wydajność  8000 l/min

     

MOTOPOMPY  POŻARNICZE  TYPU:

 • POLONIA PO5 

Motopompa  służąca  do  podawania  wody  pod  ciśnieniem.  Wydajność  pompy  800 l/min.

 • TOHATSU  V66CS

Motopompa  służąca  do  podawania  wody  pod  ciśnieniem.  Wydajność  nominalna  1700 l/min  przy  ciśnieniu  4 bar.  Tohatsu V66CS  ma trzy  nasady: ssawną   FI-110  oraz  dwie  tłoczne FI- 75.

MOTOPOMPA  PŁYWAJĄCA  TYPU ?NIAGARA?

  

Pompa  pływająca  służąca  do  pompowania  wody

POMPA  SZLAMOWA  ?HONDA?

   

Pompa  dopasowana  do  walki  ze  skutkami  nawałnic  i  powodzi.

ZESTAW  RATOWNICTWA  DROGOWEGO  TYPU:

 • ? HOLMATRO?

 

Narzędzie  hydrauliczne  typu ?Holmatro? zawiera  pompę PV 5 II stopniową,  węże  hydrauliczne  3m ,  nożyco  rozpieraki  CT 4120. 

 • ROZPIERACZ KOLUMNOWY ZE SPORNIKIEM PROGOWYM- Wykorzystywany jest do uwalniania osób uwięzionych w pojazdach w wyniku wypadków drogowych. Przy jego pomocy mozna np. rozeprzeć bądź podnieść fragment samochodu. Stosuję się go również do podnoszenia oraz przesuwania przedmiotów takich jak: betonowe bloki w zawalonych domach.
 • ZESTAW  BLOCZKÓW STABILIZUJĄCYCH

 

Służy do stabilizacji pojazdu w trakcie wykonywania działań ratowniczych.

 PIŁA  DO  CIĘCIA  STALI  I  BETONU

  

Służy  do  cięcia  rzeczy  ze  stali  i  betonu

 • PILARKA  ŁAŃCUCHOWA  DO  CIĘCIA  DREWNA

  

Pilarka  łańcuchowa  służąca  do  wycinki  drzew 

AGREGAT  PRĄDOTWÓRCZY:

    

Służący  do  samodzielnego  wytwarzania  energii  elektrycznej  dla  różnych  potrzeb ( siła  napędowa, światło  itp).

WENTYLATOR ODDYMIAJĄCY TYPU ?HONDA?

 

Przeznaczony  jest  do  stosowania  w akcjach  ratowniczo- gaśniczych  w  celu  wypchnięcia produktów   spalania  z  obiektów  objętych  pożarem, obniżenia  temperatury  gaszenia i bezpieczeństwa  pracy  strażaka.

SITO KOMINOWE

  

Służy  do  gaszenia pożarów  sadzy  w przewodach kominowych.

APARATY  POWIETRZNE  ?FENZY?  I  SYGNALIZATORY  BEZRUCHU

 

Służą  do  dostarczania  czystego  powietrza  w  odpowiedniej  ilości  pod  część  twarzową. Sygnalizator  bezruchu  wydaje  bardzo  głośny  sygnał,  jeśli  użytkownik  zostaje  unieruchomiony  lub  przestaje  się  ruszać, co  pozwala  na  dokładne  zlokalizowanie  miejsce  przebywania  ratownika.

ZESTAW  PSP  R1 ( torba  ratownicza, deska ortopedyczna, szyny  Kramera):

   

Zestaw  służący  do  udzielenia  pierwszej  pomocy  przedmedycznej.

ZESTAW SZYBKIEGO REAGOWANIA:

 • PRĄDOWNICE  TYPU  TURBO ORAZ UNIWERSALNE

 

Prądownice przeznaczone są wytwarzania wodnych strumieni zwartych i rozproszonych  na zakończeniu linii wężowych w samochodach gaśniczych oraz motopompach i szafkach hydrantowych.

 • PRĄDOWNICA WODNA Pwt-52

 

Przeznaczona jest do wytwarzania prądu wodnego zwartego lub rozproszonego.

 • PRĄDOWNICA PIANOWA

 

Przeznaczona jest do wytwarzania piany ciężkiej przy zastosowaniu środków pianotwórczych proteinowych i syntetycznych.

 • WYTWORNICA PIANOWA

 

Służy do wytwarzania i podawania strumienia gaśniczej piany średniej przy użyciu syntetycznych środków pianotwórczych.

 • ROZDZIELACZ KULOWY

  

Służy do rozdzielania strumieni wody z głównej części linii wężowej na dwie lub trzy linie.

 • WĘŻE  TŁOCZNE  W-52

 

Służą do podawania wody lub wodnego środka pianotwórczego od motopompy do prądownicy, z której wydobywa się uwolniony strumień gaśniczy o odpowiedniej zawartości, prędkości i ciśnieniu.

 • WĘŻE  TŁOCZNE  W-75

 

Wykorzystywane są do budowy linii głównych od nasad pomp do rozdzielaczy.

 • WĘŻE SSAWNE

 

Służą do połączenia nasady ssawnej pompy ze zbiornikiem wody, aby za ich pomocą pompa mogła pobierać wodę do celów gaśniczych.

 • NARZĘDZIA RĘCZNE :

ü  Łopaty, wiadra, szpadle, tłumice, szczotki

ü  Bosak

ü  Mostki przejazdowe

ü  Drabiny nasadkowe

ü  Lampki ostrzegawcze

ü  Latarki

ü  Radiostacje nasobne

ü  Pachołki ostrzegawcze

MIERNIK WIELOGAZOWY MULTI PRO-  Przenośny detektor Multi Pro w sposób jednoczesny i ciągły dokonuje pomiaru atmosfery na okoliczność obecności w niej najczęściej występujących w przemyśle i podczas gaszenia pożarów, niebezpiecznych gazów wybuchowych i toksycznych, takich jak: niedobór lub nadmiar tlenu, niebezpieczny poziom gazów i oparów wybuchowych, ekspozycja na tlenek węgla lub siarkowodór. 

MASZT  OŚWIETLENIOWY-

 • Zamontowany  w sposób trwały na pojazdach ratowniczo - gaśniczych

 

  

Służący  do  oświetlania  terenu  podczas  akcji  ratunkowych

URZĄDZENIA  STEROWANIA  PRACĄ  SYRENY  ALARMOWEJ:

 

Urządzenie  DSP ? 50BM  wraz  z  czujnikiem  faz  stanowi  zespół  sterowania  pracą  syreny  alarmowej.

 

Urządzenie  DTG -52 GSM -01  umożliwia  informowanie  strażaków  o  alarmie  w  jednostce  poprzez  wysyłanie  wiadomości  sms  na telefony  komórkowe.

UBRANIA  OCHRONNE  OSP  KRAMSK:

 • KOMBINEZON  NA  SZERSZENIE

   

Służy  do  swobodnego  działania  podczas  usuwania  gniazda  szerszeni, oraz  os.  Zabezpiecza  przed  ukąszeniami  owadów  całe  ciało  ratownika.

 • KOMBINEZON BIOLOGICZNO-CHEMICZNY- Zapewnia ratownikowi wysoką ochronę przed pyłem, cząstkami, włóknami. mgłą rozproszonej substancji oraz biologicznymi i chemicznymi substancjami niebezpiecznymi. 
 • UBRANIE STRAŻACKIE TYPU ?NOMEX?

    

Ubranie  bojowe  strażaka składające  się  z  kurtki  i  spodni. Posiada  właściwości  wodoszczelne,  wiatroodporne,  oddychające,  odporne  na   działanie  kwasów  i  zasad, niepalna,  nawet  w  wysokich  temperaturach  nie  topi  się i  nie  odkształca,  pozostaje  szczelna  dzięki  temu  chroni  skórę ratownika  przed  poparzeniami.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS