osp kramskstrazpop

Przekaż swój 1% podatku na naszą jednostkę !!

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jak co roku kieruje prośbę do wszystkich identyfikujących się ze Związkiem o wspólne zaangażowanie w kampanię „1% podatku na rzecz Związku OSP RP”.

  Apel kierujemy przede wszystkim do strażaków ochotników, działaczy oraz członków współdziałających i sympatyków Związku OSP RP.

    Początek nowego roku to czas rozliczania podatków za rok poprzedni. Jest to okazja dla nas wszystkich do wsparcia Związku OSP RP  poprzez odpis na naszą rzecz 1% podatku dochodowego w rocznych zeznaniach podatkowych PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39

   Środki uzyskane z 1% za pośrednictwem Związku OSP RP wspomogą finansowo nasze jednostki, głównie Ochotnicze Straże Pożarne. Musimy więc przekonać podatników, że każda złotówka ma znaczenie.

    Mamy nadzieję, że nasze wspólne wysiłki promocyjne przyniosą wymierne korzyści w postaci zwiększonych wpływów na rzecz wszystkich naszych jednostek, dzięki którym będziemy mogli realizować cenne działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, jak również wszystkich tych, których działania skierowane są do naszych darczyńców.

   Do propagowania kampanii zachęcamy głównie strażaków ochotników, mających bezpośredni kontakt z podatnikami mieszkającymi na terenie działania swoich jednostek.

Przypomnijmy

 • 1% to jedna setna części podatku dochodowego od osób fizycznych, którą podatnik może przekazać wskazanej przez siebie jednostce.
 • 1% jest wskazaniem, że Urząd Skarbowy 1% podatku przekaże Związkowi OSP RP, a 99% podatku przekaże do budżetu państwa.
 • 1% nie zwiększy Twoich zobowiązań wobec budżetu lub nie zmniejszy kwoty ewentualnego zwrotu podatku.
 • 1% podatku, który i tak płacisz, przekazany będzie do Związku OSP RP zamiast do budżetu.
 • Jeśli nie wskażesz swojej jednostki, Twój 1% trafi do budżetu.
 • Jeśli sam nie wskażesz, komu przekazać 1% podatku, nikt nie zrobi tego za Ciebie.

Nasza kampania potrzebuje niewiele

    Tylko trochę chęci i czasu oraz umiejętności dotarcia do podatnika i poinformowania go o możliwości przekazania 1% na rzecz Związku OSP RP.

1% - To pomoc, która nic nie kosztuje darczyńcę.

    Wystarczy, że rozliczając podatek od dochodów, które uzyskaliśmy w danym roku w zeznaniu podatkowym wpiszemy:

 1. We „WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)”, który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego numer KRS: 0000116212.
  UWAGA! Nie można pomylić się w numerze KRS, pomyłka oznacza nie złożenie wniosku.
 2. W części "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”, wpiszemy  „Cel szczegółowy 1%". Wystarczy podać skróconą nazwę jednostki, np.  OSP Kramsk, 62-511 Kramsk.

Urzędy Skarbowe na podstawie powyższych informacji przekażą pieniądze na rachunek bankowy Związku OSP RP w okresie od maja do lipca bieżącego roku.

Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy według siedziby Związku OSP RP przekaże nam we wrześniu bieżącego roku zbiorczą informację o:

 1. danych identyfikacyjnych darczyńców (imię, nazwisko i adres), w tym obojga małżonków, którzy na wniosek podlegają łącznemu opodatkowaniu, oraz
 2. wysokości kwot deklarowanych przez podatników na rzecz Związku OSP RP,
 3. przeznaczeniu kwoty 1% podatku należnego przez Związek OSP RP na cel szczegółowy,
  - jeżeli podatnik w zeznaniu podatkowym lub korekcie zeznania, wyraził zgodę na przekazanie danych wymienionych wyżej lub wskazał cel szczegółowy.

Związek OSP RP pozyskane środki zgodnie z regulaminem „1% podatku na rzecz Związku OSP RP” przekaże Ochotniczym Strażom Pożarnym i innym jednostkom na cele statutowe zgodnie z wskazanym przez podatnika celem szczegółowym.

Jak wypełnić wniosek ?

Przykładowy wzór części zeznania podatkowego dotyczącego wniosku o przekazanie 1%:
podatek
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS